03/07/2022 05:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tạ tân ân kỳ 3
謝新恩其三

Tác giả: Lý Dục - 李煜

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2005 19:52

 

Nguyên tác

冉冉秋光留不住
滿階紅葉暮
又是過重陽
臺榭登臨處
茱萸香墜
紫菊氣
飄庭戶
晚煙籠細雨
嘎嘎新雁咽寒聲
愁恨年年長相似

Phiên âm

Nhiễm nhiễm thu quang lưu bất trú
Mãn giai hồng diệp mộ
Hựu thị quá trùng dương
Đài tạ đăng lâm xứ
Thù du hương truỵ
Tử cúc khí
Phiêu đình hộ
Vãn yên lung tế vũ
Dát dát tân nhạn yết hàn thanh
Sầu hận niên niên trường tương tự

Bản dịch của mailang

Bàn bạc ánh thu lưu chẳng ở,
Thềm chiều bao lá đỏ,
Giờ là quá trùng dương,
Đài hoang, nào đến chỗ,
Thù du, tìm hương,
Khí cúc tía,
Lay đình hộ,
Khói chiều xông mưa nhỏ,
Rì rạch nhạn mới, lạnh nghẹn lời,
Sầu hận năm năm vẫn tương tự.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Dục » Tạ tân ân kỳ 3