29/09/2020 19:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vai mang khăn gói sang sông

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2015 11:42

 

Vai mang khăn gói sang sông,
Mẹ kêu khốn tới, thương chồng khốn lui.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Vai mang khăn gói sang sông