14/06/2021 12:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lô linh 2
盧令 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 23:25

 

Nguyên tác

盧重環,
其人美且鬈。

Phiên âm

Lô trùng hoàn,
Kỳ nhân mỹ thả quyền!

Dịch nghĩa

Nhiều chiếc vòng đeo ở cổ chó săn (khua reng reng).
Ngài vừa đẹp lại tốt râu.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Mấy vòng cổ chó khua vang,
Người vừa đẹp đẽ lại càng tốt râu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Lô linh 2