23/03/2023 21:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hữu sở ta kỳ 1
有所嗟其一

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/07/2014 11:32

 

Nguyên tác

庾令樓中初見時,
武昌春柳似腰肢。
相逢相笑盡如夢,
為雨為雲今不知。

Phiên âm

Dữu lệnh lâu[1] trung sơ kiến thì,
Vũ Xương xuân liễu tự yêu chi.
Tương phùng tương tiếu tận như mộng,
Vi vũ vi vân kim bất tri.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Khi mới gặp trên lầu Dữu Lượng
Lưng thon thon dáng liễu Vũ Xương
Như trong mộng tương phùng cười nói
Rồi mây mưa nay đã phai hương
[1] Còn gọi là Dữu công lâu, Ngoạn nguyệt lâu, Nam lâu, Cổ lâu, tại Vũ Xương, Hồ Bắc, tương truyền do Dữu Lượng đời Tấn cho xây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Hữu sở ta kỳ 1