19/06/2024 18:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Kinh Kha sơn
題荊軻山

Tác giả: Nhan Nguyên - 顏元

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/08/2014 22:44

 

Nguyên tác

峰頂浮屠掛曉晴,
當年匕首入強嬴。
燕圖未染秦王血,
山色於今尚不平。

Phiên âm

Phong đính phù đồ[1] quải hiểu tình,
Đương niên chuỷ thủ nhập cường doanh.
Yên đồ vị nhiễm Tần vương huyết,
Sơn sắc ư kim thượng bất bình.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trời trong sớm tháp treo cao đỉnh núi
Nhớ năm xưa chuỷ thủ nhập bạo dinh
Địa đồ Yên máu vua Tần chưa nhuộm
Nên đến nay màu núi vẫn bất bình
Núi Kinh Kha ở huyện Dịch, thị trấn Bảo Định, Hà Bắc, nằm bên bờ sông Dịch, nơi ngày xưa thái tử Đan cùng triều thần tiễn Kinh Kha đi vào đất Tần hành thích vua Tần.

[1] Chỉ tháp Phật.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nhan Nguyên » Đề Kinh Kha sơn