27/05/2022 08:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bầu trời và những ngôi sao
Небо и звезды

Tác giả: Mikhail Lermontov - Михаил Лермонтов

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 05/02/2009 01:03

 

Nguyên tác

Чисто вечернее небо,
    Ясны далекие звезды,
    Ясны, как счастье ребенка.
О! для чего мне нельзя и подумать:
Звезды, вы ясны, как счастье мое!

    «Чем ты несчастлив?» —
    Скажут мне люди.
    Тем я несчастлив,
Добрые люди, что звезды и небо —
Звезды и небо! — а я человек!..

    Люди друг к другу
    Зависть питают:
    Я же, напротив,
Только завидую звездам прекрасным,
Только их место занять бы желал.

Bản dịch của Tạ Phương

Bầu trời đêm thật trong,
Những ngôi sao xa rạng rỡ,
Sáng trong như hạnh phúc trẻ thơ;
Ôi, vì sao ta không được nghĩ:
Sao sáng ngời như hạnh phúc của ta!

Điều gì làm ngươi bất hạnh thế? -
Mọi người rồi sẽ hỏi ta thôi.
Ta bất hạnh, hỡi các người tử tế,
Chính bởi sao và bầu trời -
Là sao và bầu trời! - còn ta lại là người!...

Con người đối với nhau
Rặt ghét ghen, đố kỵ
Nhưng ta, chẳng thế đâu:
Ta chỉ ghen với những vì sao huyền diệu
Chỉ muốn lên trời đổi phận làm sao.
1831
Nguồn: Thơ trữ tình M.Iu.Lermontov (Tạ Phương dịch)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mikhail Lermontov » Bầu trời và những ngôi sao