31/05/2024 03:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tam Tương tạp vịnh kỳ 1

Tác giả: Phạm Hy Lượng - 范熙亮

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Phạm Hy Hưng vào 19/12/2022 04:13

 

Phiên âm

Phiếm phiếm Tam Tương nguyệt kỷ viên,
Chinh sam bán nhiễm Sở giang yên.
Dạ lai chính tạc hoàn hương mộng,
Vô ná đào thanh hưởng chẩm biên.

Dịch nghĩa

Trôi nổi trên đất Tam Tương qua mấy độ trăng tròn,
Quá nửa áo chinh nhân nhiểm khói sông nước Sở.
Đêm xuống đang mộng về quê cũ,
Nào có hay đâu tiếng sóng vọng tới bên gối.

Bản dịch của Trần Lê Văn

Mấy tuần trăng Tam Tương nấn ná,
Khói Sở Giang nhuốm nửa áo này.
Mộng về quê cũ đang say,
Ầm ào tiếng sóng bỗng lay gối nằm.
Tam Tương chỉ tỉnh Hồ Nam nói chung, gồm 3 vùng lớn: Tương Đông, Tương Tây và Tương Nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Hy Lượng » Tam Tương tạp vịnh kỳ 1