03/04/2023 06:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thưởng cúc kỳ 08
賞菊其八

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 13:47

 

Nguyên tác

報道狂風莫戀鬚,
此間清白瑩冰壺。
九天雨露知多少,
倒得紅塵半點無。

Phiên âm

Báo đạo cuồng phong mạc luyến tu,
Thử gian thanh bạch oánh băng hồ.
Cửu thiên vũ lộ tri đa thiểu,
Đảo đắc hồng trần bán điểm vô.

Dịch nghĩa

Nói với ong say, vòi chớ ham hút,
Trong này trong trắng tinh khiết bầu băng.
Chín trời mưa móc biết có bao nhiêu,
Làm cho một nửa bụi hồng cũng không có.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Báo với ong cuồng chớ hút hăng,
Nơi này trong trắng một bầu băng.
Trời cao mưa móc bao nhiêu nhỉ?
Nửa giọt bụi trần chút cũng không!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Thưởng cúc kỳ 08