28/11/2021 23:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khổ nhiệt hành
苦熱行

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 07/10/2008 19:37

 

Nguyên tác

赤日滿天地,
火雲成山嶽。
草木盡焦卷,
川澤皆竭涸。
輕紈覺衣重,
密樹苦陰薄。
莞簟不可近,
絺綌再三濯。
思出宇宙外,
曠然在寥廓。
長風萬里來,
江海蕩煩濁。
卻顧身為患,
始知心未覺。
忽入甘露門,
宛然清涼樂。

Phiên âm

Xích nhật mãn thiên địa,
Hoả vân thành sơn nhạc.
Thảo mộc tận tiêu quyển,
Xuyên trạch giai kiệt hạc.
Khinh hoàn giác y trọng,
Mật thụ khổ âm bạc.
Hoàn điệm bất khả cận,
Hy khích tái tam trạc.
Tư xuất vũ trụ ngoại,
Khoáng nhiên tại liêu khuếch.
Trường phong vạn lý lai,
Giang hải đãng phiền trọc.
Khước cố thân vi hoạn,
Thuỷ tri tâm vị giác.
Hốt nhập Cam Lộ môn,
Uyển nhiên thanh lương lạc.

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Mặt nhật trùm đất trời,
Mây lửa hoá núi gò.
Cây cỏ thẩy héo cháy,
Sông lạch đều cạn khô.
Áo mỏng cũng nghe nặng,
Bóng dày chừng thấy thưa.
Chiếu tre gần chẳng dám,
Khăn ướt vắt lần ba.
Tư xuất ngoài vũ trụ,
Khoáng nhiên giữa thời không.
Gió dài từ ngàn dặm,
Sông biển đục loạn trong.
Biết có thân có hoạn,
Tâm ngộ hẳn chưa thành.
Hốt nhập cửa Cam Lộ,
Uyển nhiên mát trong lành.
Nguồn: Vũ Thế Ngọc, Vương Duy chân diện mục, NXB Tổng hợp tp. Hồ Chí Minh, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Khổ nhiệt hành