28/11/2021 10:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thủ 19
首19

Tác giả: Lê Hữu Trác - 黎有晫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2008 08:24

 

Nguyên tác

分攜何默默,
難語爲情多。
柳岸含金色,
香山照玉娥。
哨樓驚鼓角,
客思满關河。
共约冬前後,
三秋且奈何。

Phiên âm

Phân huề hà mặc mặc,
Nan ngữ vị tình đa.
Liễu ngạn hàm kim sắc,
Hương sơn chiếu ngọc nga.
Tiều lâu kinh cổ giốc,
Khách tứ động quan hà.
Cộng ước đông tiền hậu,
Tam thu thả nại hà.

Bản dịch của (Không rõ)

Chia tay cùng lẳng lặng
Khó nói bởi tình dài
Ngàn liễu màu vàng ánh
Non Hương bóng nguyệt soi
Lầu canh chuông mõ tối
Nỗi khách tiễn đưa ai
Cùng hẹn đông tiền hậu
Ba thu tưởng nhớ hoài
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 80, 2-1924

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Hữu Trác » Thủ 19