24/03/2023 18:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trên cầu

Tác giả: Đông Xuyên - Nguyễn Gia Trụ

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 22/10/2014 12:02

 

Chiều êm ra suối đứng trên cầu
Thuỷ mạc, ai treo bức hoạ Tầu?
Đen nhạt từng chòm cây đứng sững
Trắng ngần một giải nước đi đâu?
Lập loè xóm quạnh, trăng đầu miếu
Lốc cốc đường quai, mõ cổ trâu
Ai bảo rừng thiêng và nước độc
Không lưu luyến nổi khách mày râu?
1950

Nguồn: Thuyền thơ (thơ), Đông Xuyên, NXB Nguyễn Hiến Lê, 1958

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đông Xuyên » Trên cầu