18/01/2021 02:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tảo xuân nam chinh ký Lạc Trung chư hữu
早春南征寄洛中諸友

Tác giả: Âu Dương Tu - 歐陽修

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/01/2019 07:32

 

Nguyên tác

楚色窮千里,
行人何苦賒。
芳林逢旅雁,
候館噪山鴉。
春入河邊草,
花開水上槎。
東風一樽酒,
新歲獨思家。

Phiên âm

Sở sắc cùng thiên lý,
Hành nhân hà khổ xa.  
Phương lâm phùng lữ nhạn,
Hậu quán táo sơn nha.  
Xuân nhập hà biên thảo,
Hoa khai thuỷ thượng tra. 
Đông phong nhất tôn tửu,
Tân tuế độc tư gia.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ngàn dặm trời Sở tận,
Người khổ mãi đi xa.
Rừng cây nhạn lẻ đậu,
Quán dịch quạ bầy la.
Cỏ bờ, xanh xuân đến,
Bè sông, hồng những hoa.
Gió đông nâng chén rượu,
Năm mới lại nhớ nhà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Âu Dương Tu » Tảo xuân nam chinh ký Lạc Trung chư hữu