24/03/2023 19:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gương

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 17/06/2008 09:19

 

Sáng ra nhìn gương thấy mình lạ
Cứ tưởng là ai vội cúi chào
Chợt nhận ra mình thân thiết quá
Tên mình quên khuấy lúc chiêm bao
Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mạnh Hảo » Gương