07/12/2021 21:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Dư học quan quy La Giang
送余學官歸羅江

Tác giả: Dương Thận - 楊慎

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/02/2019 11:27

 

Nguyên tác

豆子山,
打瓦鼓。
陽平關,
撒白雨。
白雨下,
娶龍女。
織得絹,
二丈五。
一半屬羅江,
一半屬玄武。
我誦綿州歌,
思鄉心獨苦。
送君歸,
羅江浦。

Phiên âm

Đậu Tử sơn,
Đả ngoã cổ.
Dương Bình quan,
Táp bạch vũ.
Bạch vũ hạ,
Thú Long nữ.
Chức đắc quyên,
Nhị trượng ngũ.
Nhất bán thuộc La Giang,
Nhất bán thuộc Huyền Vũ.
Ngã tụng Miên Châu ca,
Tư hương tâm độc khổ.
Tống quân quy,
La Giang Phố.

Dịch nghĩa

Núi Đậu Tử,
Đánh trống đất.
Ải Dương Bình,
Mưa trắng xoá.
Mưa trắng rơi,
Cưới Long nữ.
Dệt lụa,
Được hai trượng năm.
Một nửa chia cho La Giang,
Một nửa chia cho Huyền Vũ.
Tôi hát bài ca Miên Châu,
Nỗi nhớ quê càng khổ.
Tiễn bác về,
Bãi La Giang.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Đánh trống đất Đậu Tử san
Mưa giăng trắng xoá cửa quan Dương Bình
Lấy Long nữ, dệt lụa thành
La Giang Huyền Vũ phân minh hai phần
Miên Châu ta hát sao buồn
Quê hương cứ thấy lòng cồn nhớ mong
Bác đi, về bãi La Giang
Dư học quan chưa rõ là ai. Nhà Minh đặt các chức đề học ở tỉnh, việc học ở phủ có giáo thụ, ở Châu có học chính, ở huyện có giáo dụ. Huyện La Giang với Tân Đô (quê của tác giả) đều thuộc Thành Đô.

Mười câu từ “Đậu Tử… Huyền Vũ” là một bài dân ca từ đời Tấn ca ngợi sông núi Miên Châu, từ hai nơi phát nguồn chảy vào La Giang và Trung Giang, rồi lại chảy nhập vào Bồi Giang. Sông này chảy từ huyện La Giang nên phần này gọi là sông La Giang, phần chảy qua huyện Huyền Vũ (nay gọi là huyện Trung Giang, Tứ Xuyên) gọi là sông Trung Giang. Đây là một bài thơ tiễn biệt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Thận » Tống Dư học quan quy La Giang