02/12/2022 03:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Trình xử sĩ vân oa đồ
題程處士雲窩圖

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 14/04/2007 15:22

 

Nguyên tác

佳客相逢日抱琴,
故山歸去興何深。
香浮瓦鼎風生樹,
月照苔磯竹滿林。
洗盡塵襟花外茗,
喚回午夢枕邊禽。
日長隱几忘言處,
人與白雲誰有心。

Phiên âm

Giai khách tương phùng nhật bão cầm,
Cố sơn quy khứ hứng hà thâm.
Hương phù ngoã đỉnh phong sinh thụ,
Nguyệt chiếu đài cơ trúc mãn lâm.
Tẩy tận trần khâm hoa ngoại mính,
Hoán hồi ngọ mộng chẩm biên cầm.
Nhật trường ẩn kỷ vong ngôn xứ,
Nhân dữ bạch vân[1] thuỳ hữu tâm.

Dịch nghĩa

Khách quý gặp nhau ôm đàn gảy suốt ngày
Trở về núi cũ hứng thú biết bao!
Hương bốc lên ở đỉnh sành, gió rung cây
Trăng chiếu xuống ghềnh rêu, trúc đầy rừng
Muốn tẩy sạch lòng trần có đọt trà ngoài chỗ hoa viên
Để gọi tỉnh giấc mộng ban trưa, có tiếng chim bên gối
Suốt ngày tựa ghế quên cả nói
Thử hỏi giữa người và mây trắng kia ai là có tâm tình?

Bản dịch của Lê Cao Phan

Gặp bạn, ôm đàn vui suốt buổi
Non xưa về lại, thú vô ngần
Đỉnh trầm hương toả, cây ngân gió
Ghềnh đá trăng soi, trúc chật rừng
Trà thưởng bên hoa, lòng nhẹ nhõm
Chim kêu kề gối, mộng lâng lâng
Ngày dài tựa ghế hầu quên nói
Ai có lòng, ta hay bạch vân?
[1] Nói về danh tướng Địch Nhân Kiệt đời Đường (Trung Quốc) đi đánh giặc xa, thấy mây trắng trên núi Thái Hàng mà nhớ đến cha mẹ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Đề Trình xử sĩ vân oa đồ