26/07/2021 11:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vũ Lâm thu dạ trị Tầm Dương hữu
武林秋夜值潯陽友

Tác giả: Phong Việt Nhân - 豐越人

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/08/2014 22:48

 

Nguyên tác

月白夜啼鴉,
滄江檻外斜。
風高砧自響,
霜冷樹猶花。
行侶潯陽客,
荒村越女家。
相看倦塵土,
一倍惜年華。

Phiên âm

Nguyệt bạch dạ đề nha,
Thương giang hạm ngoại tà.
Phong cao châm tự hưởng,
Sương lãnh thụ do hoa.
Hành lữ Tầm Dương khách,
Hoang thôn Việt nữ gia.
Tương khan quyện trần thổ,
Nhất bội tích niên hoa.

Bản dịch của Trần Đông Hải

Quạ kêu đêm trăng sáng
Sông xanh lan can tà
Gió cao tiếng chày vọng
Sương lạnh cây còn hoa
Cùng bạn Tầm Dương đến
Nhà Việt nữ thôn xa
Nhìn nhau mệt như bụi
Lại càng tiếc tuổi hoa
Vũ Lâm tức Hàng Châu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phong Việt Nhân » Vũ Lâm thu dạ trị Tầm Dương hữu