01/12/2021 11:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Như mộng lệnh - Ký viễn
如夢令-寄遠

Tác giả: Châu Hải Đường - Lê Tiến Đạt

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đông Hải Cù Sinh vào 28/05/2020 09:10

 

Nguyên tác

久恨紅顏白髮,
未得相逢就別。
何可訴情懷,
案上花箋羅列。
莫說﹗
莫說﹗
說了心肝斷絕﹗

Phiên âm

Cửu hận hồng nhan bạch phát,
Vị đắc tương phùng tựu biệt.
Hà khả tố tình hoài,
Án thượng hoa tiên la liệt.
Mạc thuyết!
Mạc thuyết!
Thuyết liễu tâm can đoạn tuyệt!

Bản dịch của Châu Hải Đường

Bạch phát hồng nhan giận nỗi,
Chửa gặp biệt li đã vội.
Sao tỏ được tâm tình,
Trên án tờ mây để rối.
Chớ nói!
Chớ nói!
Nói để lòng này quặn nhói!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Châu Hải Đường » Như mộng lệnh - Ký viễn