24/01/2022 07:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Uyển chuyển ca kỳ 2
宛轉歌其二

Tác giả: Lang đại gia Tống thị - 郎大家宋氏

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Đường
Đăng bởi Vanachi vào 28/04/2007 18:38

 

Nguyên tác

日已暮,
長簷鳥聲度。
此時望君君不來,
此時思君君不顧。
歌宛轉,
宛轉那能異棲宿。
願為形與影,
出入恒相逐。

Phiên âm

Nhật dĩ mộ,
Trường thiềm điểu thanh độ.
Thử thời vọng quân quân bất lai,
Thử thời tư quân quân bất cố.
Ca uyển chuyển,
Uyển chuyển na năng dị thê túc.
Nguyện vi hình dữ ảnh,
Xuất nhập hằng tương trục.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Rồi khi chiều xuống mênh mông
Tiếng chim văng vẳng tường đông hiên nhà
Chờ chàng chàng chẳng ghé qua
Nhớ chàng chàng chẳng thiết tha đoái hoài
Bài ca uyển chuyển lẻ loi
Lời mềm mại cũng mệt nhoài biệt ly
Đâu hình và bóng những khi
Bóng theo hình đã bất kỳ vào ra.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lang đại gia Tống thị » Uyển chuyển ca kỳ 2