28/11/2022 11:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký viễn nhân
寄遠人

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/02/2014 14:50

 

Nguyên tác

終日求人卜,
回回道好音。
那時離別後,
入夢到如今。

Phiên âm

Chung nhật cầu nhân bốc,
Hồi hồi đạo hảo âm.
Na thì ly biệt hậu,
Nhập mộng đáo như câm (kim).

Dịch nghĩa

Ngày nào cũng nhờ thày bói quẻ,
Thày nói quẻ tốt, sắp tương phùng.
Rốt cuộc từ ngày chia tay,
Chỉ là mộng ảo cho tới hôm nay.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngày nào cũng nhờ thày bói quẻ
Thày nói điềm tốt sẽ gặp nhau
Thế rồi nào thấy gì đâu
Chỉ là mộng ảo âu sầu đến nay

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Ký viễn nhân