25/09/2021 11:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đà Lạt

Tác giả: Nguyễn Sĩ Đại

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 12/06/2015 16:41

 

Anh đến cao nguyên thu chớm lạnh
Chiều se bóng nhớ vút ngàn thông
Bao nhiêu tình ái, bao than thở
Trời còn như mộng - chết người không!
12-10-1997

Nguồn: Nguyễn Sĩ Đại, Trái tim người lính (thơ), NXB Thanh niên, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Sĩ Đại » Đà Lạt