22/10/2021 21:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Những khúc hát ngày xưa cay nghiệt”
“Die alten, bösen Lieder”

Tác giả: Heinrich Heine

Nước: Đức
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 23/01/2007 15:51

 

Nguyên tác

Die alten, bösen Lieder,
Die Träume schlimm und arg,
Die laßt uns jetzt begraben,
Holt einen großen Sarg.

Hinein leg ich gar manches,
Doch sag ich noch nicht was;
Der Sarg muß sein noch größer
Wie `s Heidelberger Faß.

Und holt eine Totenbahre,
Von Brettern fest und dick;
Auch muß sie sein noch länger
Als wie zu Mainz die Brück.

Und holt mir auch zwölf Riesen,
Die müssen noch stärker sein
Als wie der heilige Christoph
Im Dom zu Köln am Rhein.

Die sollen den Sarg forttragen,
Und senken ins Meer hinab,
Denn solchem großem Grab.

Wißt ihr warum der Sarg wohl
So groß und schwer mag sein?
Ich legt auch meine Liebe
Und meinen Schmerz hinein.

Bản dịch của Quang Chiến

Những khúc hát ngày xưa cay nghiệt,
Những giấc mơ tăm tối oán hờn,
Ngay bây giờ ta hãy đem chôn,
Hãy giúp tôi chiếc quan tài ngoại cỡ.

Tôi sẽ đặt vào áo quan nhiều thứ,
Nhưng bây giờ, tôi chưa thể nói ra,
Chiếc quan tài phải thật lớn thật to
Hơn chiếc thùng ở vùng Hai-đơ-béc.

Và chiếc cáng để khiêng xác chết
Phải làm bằng gỗ cứng, thật dầy;
Chiếc cáng này cũng phải thật dài
Hơn chiếc cầu trên sông Main lừng lẫy.

Các anh phải giúp tôi chọn lấy
Phu khiêng đòn là một tá khổng lồ,
Chúng khoẻ hơn cả thánh Chri-xtô-phơ
Trong nhà thờ Kuê-nơ, bên sông Ranh bằng lặng

Chúng phải khiêng chiếc quan tài rất nặng
Đem nhấn chìm xuống đáy đại dương,
Chiếc quan tài to lớn dị thường,
Đâu có thể đêm chôn xuống mộ.

Anh có biết chiếc quan tài ngoại cỡ
Rất nặng, rất to, nguyên cớ ấy vì đâu?
Tôi khâm liệm mối tình tôi vào đó,
Và chôn theo ngàn vạn nỗi thương đau!
Nguồn: Tuyển thơ Hainơ, NXB Văn học, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Heinrich Heine » “Những khúc hát ngày xưa cay nghiệt”