18/08/2022 12:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cung chiêm Khải Vận sơn tác ca
恭瞻啟運山作歌

Tác giả: Ái Tân Giác La Hoằng Lịch - 愛新覺羅弘曆

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Mặc Am vào 25/02/2019 15:43

 

Nguyên tác

長白龍干西南來,
靈山啟運神堂開。
源遠流長綿奕世,
駢蕃褆祉皇圖培。
肇祖衣冠秘陵室,
三祖元宮千載謐。
仇成不共何忍言,
七恨興師此第一。
爰始爰謀緬亶父,
橋山景佑猶故土。
昌平樵采禁至今,
朝家厚德昭千古。

Phiên âm

Trường Bạch long can tây nam lai,
Linh sơn khải vận thần đường khai.
Nguyên viễn lưu trường miên dịch thế,
Biền phiên đề chỉ hoàng đồ bồi.
Triệu tổ y quan bí lăng thất,
Tam tổ nguyên cung thiên tải mật.
Cừu thành bất cộng hà nhẫn ngôn,
Thất hận hưng sư thử đệ nhất.
Viên thuỷ viên mưu miễn Đản Phụ,
Kiều Sơn cảnh hựu do cố thổ.
Xương Bình tiều thái cấm chí kim,
Triều gia hậu đức chiêu thiên cổ.

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Thân rồng Trường Bạch tây nam đến
Núi thiêng Khải Vận đắp thần đường
Nguồn xa chảy thẳm truyền muôn thuở
Hoàng đồ tích phúc mở bốn phương
Cân đai triệu tổ yên lăng thất
Cung xưa tam tổ luôn bí mật
Chuốc thù sao thể cố nhịn lời
Khởi binh đất ấy tuyệt vời nhất
Mưu lược phát tích noi Đản Phụ
Kiều Sơn che chở như cố chủ
Xương Bình ngăn cấm đốn bấy lâu
Triều ta hậu đức soi thiên cổ

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ái Tân Giác La Hoằng Lịch » Cung chiêm Khải Vận sơn tác ca