26/10/2020 11:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ơn dưỡng dục

Tác giả: Bảo Cường - Tôn Quốc Cường

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2015 20:51

 

Bốn phương con nguyện một lời
Tạ ơn cha mẹ một đời khổ đau
Dù cho nẻ lá, bạc lau
Lòng con một dạ ơn sâu đáp đền
Nguồn: Bảo Cường, Dòng thời gian (thơ), NXB Trẻ, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bảo Cường » Ơn dưỡng dục