03/12/2021 21:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng hoạ thánh chế “Hạ nhật du Thạch Tông sơn”
奉和聖制夏日遊石淙山

Tác giả: Địch Nhân Kiệt - 狄仁傑

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Đường
Đăng bởi hongha83 vào 25/05/2012 21:21

 

Nguyên tác

宸暉降望金輿轉,
仙路崢嶸碧澗幽。
羽仗遙臨鸞鶴駕,
帷宮直坐鳳麟洲。
飛泉灑液恒疑雨,
密樹含涼鎮似秋。
老臣預陪懸圃宴,
餘年方共赤松遊。

Phiên âm

Thần huy giáng vọng kim dư chuyển,
Tiên lộ tranh vanh bích giản u.
Vũ trượng dao lâm loan hạc giá,
Duy cung trực toạ phượng lân châu.
Phi tuyền sái dịch hằng nghi vũ,
Mật thụ hàm lương trấn tự thu.
Lão thần dự bồi Huyền Phố[1] yến,
Dư niên phương cộng Xích Tùng[2] du.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Ban mai nắng sớm xe vàng chuyển
Chót vót đường tiên động biếc sâu
Cờ quạt xa bày loan hạc múa
Trướng rèm đông đủ phượng lân chầu
Bọt tung thác đổ ngờ mưa móc
Lá rợp rừng chen giữa cảnh thâu
Huyền phố lão thần may dự yến
Xích Tùng bầu bạn lại vui nhau
Núi Thạch Tông nay ở tỉnh Hà Nam. Võ Hậu năm 700 đi chơi núi Thạch Tông cùng quần thần làm thơ. Cùng năm đó Địch Nhân Kiệt chết.

Nguồn: 20 nam nhân Trung Quốc, Bùi Hạnh Cẩn, NXB Văn hoá thông tin, 2000
[1] Đỉnh núi Côn Lôn nơi thần tiên ở.
[2] Vị thần tiên theo Đạo giáo.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Địch Nhân Kiệt » Phụng hoạ thánh chế “Hạ nhật du Thạch Tông sơn”