23/03/2023 21:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Văn đỗ quyên ngẫu thành
聞杜鵑偶成

Tác giả: Phùng Khắc Khoan - 馮克寬

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2020 17:51

 

Nguyên tác

四時緘默豈無聲,
纔到炎天便大鳴。
誰謂怨啼無用處,
一聲挽得六陽亨。

Phiên âm

Tứ thời giam mặc khởi vô thanh,
Tài đáo viêm thiên tiện đại minh.
Thuỳ vị oán đề vô dụng xứ,
Nhất thanh vãn đắc lục dương hanh.

Dịch nghĩa

Bốn mùa ngậm miệng im lặng há không có tiếng,
Chợt đến lúc trời nóng nực liền kêu to.
Ai bảo giọng kêu ai oán không được việc gì,
Một tiếng kêu kéo được sáu hào Dương thông suốt.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Bốn mùa im lặng chẳng nghe ran,
Chợt nóng vừa sang, tiếng rộn ràng.
Ai bảo oán than không được việc,
Tiếng kêu kéo được sáu Dương thông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Khắc Khoan » Văn đỗ quyên ngẫu thành