07/10/2022 19:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trúc chi ca kỳ 4
竹枝歌其四

Tác giả: Tôn Tung - 孫嵩

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/08/2014 21:49

 

Nguyên tác

光浪砰雷蛇飲溪,
陰崖天暗虎丘泥。
萬里中原那有此,
憐君更過鬼門西。

Phiên âm

Quang lãng phanh lôi Xà Ẩm khê,
Âm nhai thiên ám Hổ Khâu nê.
Vạn lý trung nguyên na hữu thử,
Liên quân canh quá Quỷ Môn[1] tê.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Suối Xà Ẩm sóng kêu như sấm
Đồi Cọp trơn trời ám núi mờ
Khắp mọi nơi trung nguyên không có
Thương anh qua Cửa Quỷ trơ vơ
[1] Tên đất, một trong ba nơi hiểm yếu ở Tam Giáp: Thần Môn, Quỷ Môn và Nhân Môn. Hạ Kính Chi 賀敬之: "Thần Môn hiểm, Quỷ Môn trách, Nhân Môn dĩ thượng bách trượng nhai" 神門險,鬼門窄,人門以上百丈崖.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tôn Tung » Trúc chi ca kỳ 4