11/12/2022 02:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh mỹ nhân tại Thiên Tân kiều
詠美人在天津橋

Tác giả: Lạc Tân Vương - 駱賓王

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi Vanachi vào 27/01/2007 19:45

 

Nguyên tác

美女出東鄰,
容與上天津。
整衣香滿路,
移步襪生塵。
水下看妝影,
眉頭畫月新。
寄言曹子建,
個是洛川神。

Phiên âm

Mỹ nữ xuất đông lân,
Dung dữ[1] thượng Thiên Tân.
Chỉnh y hương mãn lộ,
Di bộ miệt[2] sinh trần.
Thủy hạ khán trang ảnh,
Mi đầu họa nguyệt tân.
Ký ngôn Tào Tử Kiến[3],
Cá thị Lạc Xuyên thần[4].

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Người đẹp hàng xóm bên đông,
Cầu Thiên Tân nhẹ bóng hồng bước lên.
Chỉnh khăn áo hương thoảng bên,
Đường qua, bụi vớ theo liền bước đây.
Trăng non vẽ nét chân mày,
Nước in trang sức ánh bày nàng mang.
Thơ Tào Tử Kiến mượn sang,
Lạc Xuyên Thần đó lòng càng ước mơ!
[1] Nhàn rỗi.
[2] Vớ, bít tất.
[3] Tức Tào Thực, con thứ của Tào Tháo.
[4] Nữ thần sông Lạc. Khi Tào Tháo đánh Viên Thiệu, bắt được hai mẹ con Đào Chân (dâu của Viên Thiệu, vợ Viên Hy, rất đẹp), Tào Thực tuy nhỏ tuổi hơn Đào Chân (thường được gọi là Chân thị) nhưng muốn lấy Đào Chân làm vợ. Tào Tháo không chịu, gả cho Tào Phi, anh ruột Tào Thực. Sau Tào Phi truất Hiến Đế, cướp ngôi nhà Hán, lên làm vua, phong Đào Chân làm Ngõa hậu. Tào Phi muốn giết Hiến Đế nhưng Đào Chân không đồng ý, chống lại nên vì lời dèm của Quách hậu, bắt Đào Chân tự sát. Tào Thực còn mê Đào Chân đã làm bài Lạc thần phú để kỷ niệm. Bài phú có nói: “Thực lui về nghỉ ở gần sông Lạc, khoảng cầu Thiên Tân, mộng gặp Đào Chân và ăn ở với nhau...”

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lạc Tân Vương » Vịnh mỹ nhân tại Thiên Tân kiều