27/09/2022 11:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai Bắc Thiên Trúc Na Yết La Gia tự Hán tăng tử
哀北天竺那揭羅耶寺漢僧死

Tác giả: Hye Jo - 혜초

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 21/06/2017 13:29

 

Nguyên tác

故里燈無主,
他方寶樹摧。
神靈去何處,
玉貌已成灰。
憶想哀情切,
悲君願不隨。
孰知鄉國路,
空見白雲歸。

Phiên âm

Cố lý đăng vô chủ,
Tha phương bảo thụ thôi.
Thần linh khứ hà xứ,
Ngọc mạo dĩ thành khôi.
Ức tưởng ai tình thiết,
Bi quân nguyện bất tuỳ.
Thục tri hương quốc lộ,
Không kiến bạch vân quy.

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Quê hương đèn hiu hắt,
Đất khách cây gãy rời.
Thần linh đi đâu tá?
Mặt ngọc hoá tro rồi.
Tưởng nhớ thêm tha thiết,
Thương tiếc gắng về thôi.
Ai hay đường trở lại,
Chỉ thấy trắng mây trời.
Đây là một trong năm bài thơ trong tập kỷ hành Vãng ngũ Thiên Trúc quốc truyện 往五天竺國傳 của Hye Jo. Bài thơ trên được viết khi Hye Jo còn cư trú tại chùa Nalanda (Na lạn đà) nổi tiếng ở Ấn Độ. Tại đây, trong thời gian học Phật pháp, ông ở cùng với một nhà sư người Hán. Nhà sư ấy đã qua đời ở chùa này. Hye Jo viết bài thơ này để tưởng nhớ người bạn đồng đạo.
Nguồn: Hợp tuyển văn học cổ điển Hàn Quốc (Nhiều tác giả), Phan Thị Thu Hiền chủ biên, NXB Tổng hợp TP. HCM, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hye Jo » Ai Bắc Thiên Trúc Na Yết La Gia tự Hán tăng tử