19/05/2022 10:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương Tam Kha

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vodanhthi vào 05/05/2011 03:11

 

Tiếc thay vừa sáu năm trời
Ngô vương thác – cả đất trời tiếc thương
Dương Tam Kha xưng bình vương
Cướp ngôi cháu nhỏ, lẽ thường thế thôi
Ngô Xương Ngập phải nổi trôi
Trốn qua Nam Sách, lên đồi ẩn thân
Tam Kha nuôi Ngô Xương Văn
Lại giao Văn giữ binh quyền trị an
Văn cùng các tướng mưu toan
Lật Tam Kha, đoạt ngôi vàng đảm đương
Nguồn: Bản thảo của tác giả (1.11.2009)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » Dương Tam Kha