06/12/2021 19:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tương phùng hành
相逢行

Tác giả: Khuyết danh Trung Quốc

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hán
Đăng bởi Vanachi vào 09/04/2009 08:30

 

Nguyên tác

相逢狹路間,
道隘不容車。
不知何少年,
夾轂問君家。
君家誠易知,
易知復難忘。
黃金為君門,
白玉為君堂。
堂上置樽酒,
作使邯鄲倡。
中庭生桂樹,
華燈何煌煌。

兄弟兩三人,
中子為侍郎。
五日一來歸,
道上自生光。
黃金絡馬頭,
觀者盈道傍。
入門時左顧,
但見雙鴛鴦。
鴛鴦七十二,
羅列自成行。
音聲何噰噰,
鶴鳴東西廂。
大婦織綺羅,
中婦織流黃,
小婦無所為,
挾瑟上高堂:
「丈人且安坐,
調絲方未央。」

Phiên âm

Tương phùng hiệp lộ gian,
Đạo ải bất dung xa.
Bất tri hà thiếu niên,
Giáp cốc vấn quân gia.
Quân gia thành dị tri,
Dị tri phục nan vong.
Hoàng kim vi quân môn,
Bạch ngọc vi quân đường.
Đường thượng trí tôn tửu,
Tác sứ Hàm Đan xướng.
Trung đình sinh quế thụ,
Hoa đăng hà hoàng hoàng.

Huynh đệ lưỡng tam nhân,
Trung tử vi Thị lang.
Ngũ nhật nhất lai quy,
Đạo thượng tự sinh quang.
Hoàng kim lạc mã đầu,
Quan giả doanh đạo bàng.
Nhập môn thì tả cố,
Đãn kiến song uyên ương.
Uyên ương thất thập nhị,
La liệt tự thành hàng.
Âm thanh hà ung ung,
Hạc minh đông tây sương.
Đại phụ chức ỷ la,
Trung phụ chức lưu hoàng,
Tiểu phụ vô sở vi,
Hiệp sắt thượng cao đường:
“Trượng nhân thả an toạ,
Điều ty phương vị ương.”

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Gặp nhau trên đường hẹp,
Lối nhỏ khó xe qua.
Đâu một đứa trẻ lại,
Bên xe hỏi nhà ta.
Nhà ta thời dễ biết,
Biết rồi khó quên a.
Có vàng làm nên cửa,
Ngọc trắng chế thành nhà.
Trên nhà bày tiệc rượu,
Người đẹp Hàm Đan ca.
Trong sân quế tươi tốt,
Rực rỡ ánh đèn hoa.

Anh em có ba kẻ,
Em hai làm Thị lang.
Năm ngày về một lượt,
Qua đường ánh hào quang.
Vàng treo bên đầu ngựa,
Người xem đứng chật đường.
Qua cửa thời ngoảnh lại,
Dưới nước thấy uyên ương.
Bảy mươi hai cặp chẵn,
La liệt tự thành hàng.
Hoạ nhau kêu ríu rít,
Hạc kêu mái tây đông.
Dâu cả dệt lụa gấm,
Dâu hai dệt lưu hoàng,
Dâu út không còn việc,
Lên nhà trên gảy đàn:
“Cha mẹ ngồi thong thả,
So tơ vẫn dở dang.”
Tương phùng hành còn gọi là Tương phùng hiệp lộ gian hành 相逢狹路間行, hay Trường An hữu hiệp tà hành 長安有狹斜行, là một khúc nhạc phủ cổ từ chép trong Ngọc đài tân vịnh, sau được Nhạc phủ thi tập chép vào Tương hoạ ca từ. Câu từ của bài này có nhiều điểm tương đồng với bài Kê minh 雞鳴.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Trung Quốc » Tương phùng hành