19/01/2021 05:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm năm canh nghe con vạc tác canh

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/04/2015 15:11

 

Đêm năm canh nghe con vạc tác canh,
Con thằn lằn khắc mõ, em thương anh nhiều bề.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đêm năm canh nghe con vạc tác canh