29/09/2020 22:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh có tiền riêng cho em mượn ít đồng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2015 16:48

 

Anh có tiền riêng cho em mượn ít đồng
Mua gan công mật cóc thuốc chồng theo anh
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh có tiền riêng cho em mượn ít đồng