08/02/2023 23:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tái hạ khúc kỳ 2
塞下曲其二

Tác giả: Vương Văn Trị - 王文治

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/12/2020 22:19

 

Nguyên tác

玉門春盡雪花飛,
遙見依依柳色微。
青山影里紅旗過,
十萬征人奏凱歸。

Phiên âm

Ngọc Môn xuân tận tuyết hoa phi,
Dao kiến y y liễu sắc vi.
Thanh sơn ảnh lý hồng kỳ quá,
Thập vạn chinh nhân tấu khải quy.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Hoa tuyết bay ải Ngọc Môn xuân hết,
Liễu xanh xanh thấp thoáng dáng thướt tha.
Cờ quân đi trong bóng lam của núi,
Mười vạn người về tấu khải hoàn ca.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Văn Trị » Tái hạ khúc kỳ 2