12/04/2021 15:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hỏi Gia Long bài 3

Tác giả: Ngô Đức Kế - 吳德繼

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2016 22:27

 

Cu li đành phận chớ ra oai
Chuyên chế ăn quen thói cũ hoài
Quân chủ cờ bay vui trước mắt
Dân quyền trống đánh chán bên tai
Bùi, Liêm giảo hiểm khoe tài trí
Huề, Thụ thông minh gọi bất tài
Cấm hết công môn ăn hối lộ
Ngoài ra Tiềm để mặc lòng ai

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Đức Kế » Hỏi Gia Long bài 3