09/12/2022 00:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phú Bình thiếu hầu
富平少侯

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 16/04/2017 05:43

 

Nguyên tác

七國三邊未到憂,
十三身襲富平侯。
不收金彈拋林外,
卻惜銀床在井頭。
彩樹轉燈珠錯落,
繡檀回枕玉雕鎪。
當關不報侵晨客,
新得佳人字莫愁。

Phiên âm

Thất quốc[1] tam biên[2] vị đáo ưu,
Thập tam thân tập Phú Bình hầu.
Bất thu kim đạn phao lâm ngoại,
Khước tích ngân sàng tại tỉnh đầu.
Thái thụ[3] chuyển đăng châu thác lạc,
Tú đàn hồi chẩm ngọc điêu sưu.
Đương quan bất báo xâm thần khách,
Tân đắc giai nhân tự Mạc Sầu[4].

Dịch nghĩa

Bảy nước, ba biên giới, chưa lo ngại,
Được tập ấm tước Phú Bình hầu năm mới 13 tuổi.
Đạn đúc bằng vàng bắn chơi ngoài bìa rừng không nhặt lại,
Nhưng tiếc cho gầu bằng bạc dùng kéo nước giếng.
Trụ đèn bảy màu kết bằng châu báu,
Gối đầu làm bằng gỗ đàn hương chạm trổ tinh vi.
Người coi cửa không báo cáo khách tới vào buổi sáng,
Đó là người đẹp tên Mạc Sầu.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ba biên bảy nước chưa lo ngại
Ấm thiếu hầu năm mới mười ba
Đạn vàng chơi bỏ xa hoa
Lại thương gầu bạc đem ra giếng dùng
Trụ đội đèn kết bằng châu báu
Gối đàn hương chạm khéo trổ tinh
Khách vào lính gác không trình
Thì ra người đẹp nức danh Mạc Sầu.
Tác giả viết bài này khoảng năm 825 trong đời vua Đường Kính Tông. Kính Tông lên ngôi ở tuối 16, hoang dâm vô độ, không thiết gì triều chính, bị hoạn quan âm mưu giết chết lúc tuổi mới 19. Phú Bình hầu là tước vua nhà Hán phong cho Trương An Thế. Phú Bình thiếu hầu là tước đương nhiên được tập ấm cho con là Trương Phóng sau khi cha mất. Trong bài, tác giả mượn Phú Bình thiếu hầu để ám chỉ vua đương thời là Kính Tông.

Nguồn:
1. Đường thi tuyển, Mã Mậu Nguyên, Thượng Hải cổ tịch xuất bản xã, 1999
2. Đường thi giám thưởng từ điển, nhóm Tiêu Địch Phi, Thượng Hải từ thư xuất bản xã, 2007
[1] Bảy phiên trấn cát cứ đất đai chống lại triều đình.
[2] Ba biên giới với Hung Nô, Thổ Phồn và Hồi Hôt, luôn luôn bị quấy nhiễu.
[3] Cây trụ đội đèn bảy màu kết bằng châu báu.
[4] Tên một cô gái đẹp thời Lục triều, được họ Lư cưới về làm vợ, gia đình hạnh phúc êm ấm. Trong bài tác giả mượn Mạc Sầu ám chỉ gái đẹp tới để thiếu hầu thoả mãn thú vui nhục dục.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Phú Bình thiếu hầu