12/04/2021 14:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 75

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2020 13:41

 

Của chung vốn có trong trời đất,
Cơ mầu mới biết lòng hư thật.
Bạc vàng là của trữ tiêu dùng,
Thành thị vốn in đừng lật đật[1].
Năm đế[2] hiền nhường đức hãy cao,
Ba vương[3] con nối mưu dường nhặt.
Đành hay muôn sự của đều chung,
Cờ đến tay ai, ai mới phất[4].
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635). Khảo dị theo các bản Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Nghĩa là vội vàng. Có sách phiên là “giành giật”.
[2] Ngũ đế, tức năm vị vua thời thượng cổ Trung Quốc là Phục Hy, Thần Nông, Hoàng Đế, Nghiêu, Thuấn, khi chưa có chế độ cha truyền con nối.
[3] Tức ba thời Hạ, Thương, Chu của Trung Quốc, đã thiết lập cha truyền con nối.
[4] Từ câu tục ngữ “Cờ đến tay ai người ấy phất”. Khảo dị: “Cờ đến tay ta, ta mới phất”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 75