30/10/2020 09:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lỡm học trò

Tác giả: Hồ Xuân Hương - 胡春香

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 13:15

 

Khéo khéo đi đâu lũ ngẩn ngơ,
Lại đây chị dạy lối làm thơ.
Bướm non ngứa lợi châm hoa rữa,
Dê bé buồn sừng húc giậu thưa.
(Theo Quốc văn tùng ký)

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, NXB Văn học, 2008

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Xuân Hương » Lỡm học trò