20/09/2020 04:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đặng xuân mộng quán
鄧春夢館

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2020 23:19

 

Nguyên tác

一碗椒漿薦古神,
鄧郎去後滿游塵。
諸君莫洩天庭事,
熟看潢梁梦裡人。

Phiên âm

Nhất uyển Tiêu Tương tiến cổ thần,
Đặng lang khứ hậu mãn du trần.
Chư quân mạc tiết thiên đình sự,
Thục khán hoàng lương mộng lý nhân.

Dịch nghĩa

Một bát Tiêu Tương dâng lên vị cổ thần,
Chàng Đặng đi rồi bụi bặm bám đầy.
Các ngài chớ tiết lộ chuyện thiên đình,
Hãy ngẫm kỹ chuyện người trong giấc mộng kê vàng.

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Nước Tiêu một bát tiến thần xưa,
Chàng Đặng đi rồi ngập bụi nhơ.
Chuyện kín thiên đình đừng tiết lộ,
Kê vàng ngẫm kỹ khách trong mơ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Đặng xuân mộng quán