07/12/2021 23:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tây Hồ Trúc chi ca kỳ 8
西湖竹枝歌其八

Tác giả: Dương Duy Trinh - 楊維楨

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/08/2014 18:29

 

Nguyên tác

石新婦下水連空,
飛來峰前山萬重。
妾死甘為石新婦,
望郎忽似飛來峰。

Phiên âm

Thạch Tân phụ[1] hạ thuỷ liên không,
Phi Lai[2] phong tiền sơn vạn trùng.
Thiếp tử cam vi Thạch Tân phụ,
Vọng lang hốt tự Phi Lai phong.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Chân Vọng Phu trời lồng nước biếc
Ngọn Phi Lai núi tiếp vạn trùng
Thiếp cam hoá đá trông chồng
Nhìn chàng cứ tưởng đứng cùng Phi Lai
[2] Ngọn núi ở trước chùa Linh Ẩn, Tây Hồ, Hàng Châu.
[1] Người đàn bà trông chồng hoá đá vọng phu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Duy Trinh » Tây Hồ Trúc chi ca kỳ 8