17/06/2024 06:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tảo xuân vịnh tuyết
早春詠雪

Tác giả: Vương Sơ - 王初

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/07/2014 11:49

 

Nguyên tác

句芒宮樹已先開,
珠蕊瓊花斗剪裁。
散作上林今夜雪,
送教春色一時來。

Phiên âm

Cú mang[1] cung thụ dĩ tiên khai,
Châu nhị quỳnh hoa đấu tiễn tài.
Tán tác Thượng Lâm[2] kim dạ tuyết,
Tống giao xuân sắc nhất thì lai.

Dịch nghĩa

Cây thần ra hoa trước nhất trong hoàng cung,
Nhị như châu báu, hoa như ngọc quỳnh khoe tài cắt tỉa.
Đêm nay tan ra thành tuyết trong vườn Thượng Lâm,
Bay đi thông báo xuân đã trở lại.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trong hoàng cung cây thần nở sớm
Nhị trân châu hoa đượm ngọc quỳnh
Thượng Lâm hoá tuyết thình lình
Bay đi thông báo xuân xanh đã về
[1] Theo truyền thuyết là một loài cây chỉ có trong thần thoại.
[2] Vườn ngự uyển trong hoàng thành Trường An, lập từ đời Hán, đời Đường vẫn còn dùng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Sơ » Tảo xuân vịnh tuyết