18/01/2022 05:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tương tịch ký Kim Sơn thiền sư kỳ 2
將寂寄金山禪師其二

Tác giả: Trần Minh Tông - 陳明宗

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 11/08/2008 06:10

 

Nguyên tác

蓄藥欲治病,
無病安用藥。
今有無米飯,
無口人咬著。

Phiên âm

Súc dược dục trị bệnh,
Vô bệnh an dụng dược?
Kim hữu vô mễ phạn,
Vô khẩu ngân giáo trước.

Dịch nghĩa

Tích thuốc muốn chữa bệnh,
Không có bệnh dùng thuốc làm gì?
Nay có thứ cơm “không gạo”.
Để cho người “không miệng” ăn.

Bản dịch của Huệ Chi

Tích thuốc nhằm chữa bệnh,
Không bệnh, thuốc đâu cần?
Như có cơm "không gạo",
Cho người "không miệng" ăn.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Minh Tông » Tương tịch ký Kim Sơn thiền sư kỳ 2