09/08/2022 12:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Với Dante
A Dante

Tác giả: Juan Ramón Jiménez

Nước: Tây Ban Nha
Đăng bởi estrange vào 10/04/2008 09:48

 

Nguyên tác

Tu soneto, lo mismo
que una mujer
desnuda y casta,
sentándome en sus piernas puras,
me abrazó con sus brazos celestiales.

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Bài thơ của anh như
Người đàn bà trần truồng trinh bạch
Nàng đặt tôi trên đùi
Và ôm chặt tôi bằng hai cánh tay thần tiên

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Juan Ramón Jiménez » Với Dante