08/12/2022 20:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vãn hình bộ biện lý Đinh Nho Điển

Tác giả: Phạm Thận Duật - 范慎遹

Thể thơ: Câu đối; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 25/03/2020 14:29

 

Phiên âm

Quân ư thế năng vong hoài da! Đương thử đa nan kịch du phương ngoại;

Nhân truyền ngã vi dĩ tử hĩ! Kỷ hồi tương phỏng hoảng nhược mộng trung.

Bản dịch của Nguyễn Văn Huyền

Với đời, ông há lãng quên! Đương lúc gian nan vội vàng chín suối;

Còn tôi, người đồn đã chết! Mấy lần thăm hỏi hoảng hốt giấc mòng.
Nguồn: Phạm Thận Duật toàn tập (Trung tâm UNESCO thông tin tư liệu lịch sử và văn hoá Việt Nam), NXB Văn hoá thông tin, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thận Duật » Vãn hình bộ biện lý Đinh Nho Điển