09/08/2022 12:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đừng thở dài nữa
Sigh no more

Tác giả: William Shakespeare

Nước: Anh
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 12/08/2021 18:24

 

Nguyên tác

Sigh no more, ladies, sigh no more,
Men were deceivers ever;
One foot in sea, and one on shore,
To one thing constant never.
Then sigh not so,
But let them go,
And be you blith and bonny,
Converting all your sounds of woe
Into Hey nonny, nonny.

Sing no more ditties, sing no mo
Of dumps so dull and heavy;
The fraud of men was ever so,
Since summer first was leavy.
Then sigh not so,
But let them go,
And be you blith and bonny,
Converting all your sounds of woe
Into Hey nonny, nonny.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Đừng thở dài nữa, thưa quý cô,
Đàn ông kẻ lừa dối xưa giờ;
Một chân trên bờ, chân trên biển,
Điều chẳng ai thay đổi bao giờ.
Đừng thế thở dài để làm chi,
Hãy cứ mặc tình họ đi đi,
Quý cô cứ vui và hạnh phúc,
Thả tiếng sầu theo cánh chim di
Chôn vào sâu thẳm, chốn tịch âm.

Hát không cần nốt, hát âm thầm
Để xua tan hết đi buồn tẻ;
Dối trá đàn ông tự ngàn năm,
Khi lá xanh cây chớm vào hè.
Đừng thở dài chi chẳng ai nghe,
Nhưng hãy để họ đi đi nhé,
Và hãy vui hạnh phúc vỗ về,
Thả tiếng sầu bay vào quên lãng
Chôn vào sâu thẳm, chốn tịch âm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » William Shakespeare » Đừng thở dài nữa