26/10/2021 01:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hẹn mùa sau

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 17/09/2017 20:14

 

Cuối cùng, còn lại những gì
Một hơi thở nhẹ cũng đi về trời
Ngày mai trong đám ma trơi
Biết chăng gặp lại tiếng cười hôm nay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Hẹn mùa sau