01/10/2020 09:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hai ngang, hai phết kết lại chữ chi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2016 15:13

 

Hai ngang, hai phết kết lại chữ chi?
Chàng mà đối được thiếp thì theo không.
- Hai ngang hai phết kết lại chữ thất,
Thất là mất, mất nước, mất nhà,
Dân sầu, dân thảm từ thuở Tây qua lại giừ.
Khảo dị:
Hai ngang, hai phết kết lại chữ chi?
Chàng mà giảng được thiếp thì theo không.
- Hai ngang hai phết kết lại chữ thất,
Thất là mất, mất nước, mất nhà,
Dân sầu, dân thảm từ thuở Tây qua lại giừ.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hai ngang, hai phết kết lại chữ chi