03/02/2023 05:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vắng dì

Tác giả: Mai Văn Thuỷ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi HN 8X vào 30/05/2019 08:34

 

Đưa dì đi bệnh viện xa
Một mâm đậu phụ bỏ nhà ai mua
Một chum rượu ngấu để chua
Ai người chưng cất kịp mùa thanh minh.

Đưa dì một gánh nhật trình
Một thân bồ liễu sân đình héo hon
Trọn đời những cái cùng con
Bởi không quai nón đã giòn mấy nan.

Đưa dì nặng trĩu tay làn
Một vùng chiêm trũng cơ hàn mang theo
Mau qua bĩ cực gieo neo
Đưa dì về lại quê nghèo với con.
Bệnh Viện Trung Ương Quân Đội 108, 07/04/2021

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mai Văn Thuỷ » Vắng dì