30/09/2022 00:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thủ 04
首04

Tác giả: Lê Hữu Trác - 黎有晫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 04/03/2008 07:52

 

Nguyên tác

依山崗作寸,
徬石架山鍾。
細雤描春草,
明霞落晚松。
人吟殘照裏,
鳥語亂林中。
奉詔趨行驛,
勤勢笑懶翁。

Phiên âm

Y sơn cương tác tự,
Bạng thạch giá sơn chung.
Tế vũ miêu xuân thảo,
Minh hà lạc vãn tùng.
Nhân ngâm tàn chiếu lý,
Điểu ngữ loạn lâm trung.
Phụng chiếu xu hành dịch,
Cần lao tiếu Lãn Ông.

Bản dịch của (Không rõ)

Chùa tựa sườn non dựng
Chuông kế vách đá treo
Mùa xuân tươi cỏ sớm
Ráng đỏ phủ thông chiều
Chim hót trong rừng rậm
Người ca buổi bóng xiêu
Ra đi vâng chiếu chỉ
Ông Lãn cũng cần lao!
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 77, 11-1923

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Hữu Trác » Thủ 04