22/05/2024 21:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thủ 33
首33

Tác giả: Lê Hữu Trác - 黎有晫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 16/07/2021 12:58

 

Nguyên tác

四辰有佳景,
詩酒日茫茫。
梅影橫新月,
蓮池遞晚凉。
香來半蘭菊,
藾向雜松篁。
還有幽閒韻,
漁歌出夕陽。

Phiên âm

Tứ thì hữu giai cảnh,
Thi tửu nhật mang mang.
Mai ảnh hoành tân nguyệt,
Liên trì đệ vãn lương.
Hương lai bán lan cúc,
Lại hướng tạp tùng hoàng.
Hoàn hữu u gian vận,
Ngư ca xuất tịch dương.

Bản dịch của Nguyễn Trọng Thuật

Bốn mùa chơi bốn cảnh,
Thi tửu suốt năm giòng.
Mai nhặt thưa gối nguyệt,
Sen man mát giải nồng.
Ngạt ngào hương khóm cúc,
Xoang xoảng gió cành thông.
Còn những chiều thanh vắng,
Ngư ca tiếng não nùng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Hữu Trác » Thủ 33