10/08/2022 12:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Bá đại huynh đệ sơn cư ốc bích kỳ 2
題柏大兄弟山居屋壁其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/05/2015 22:15

 

Nguyên tác

野屋流寒水,
山籬帶薄雲。
靜應連虎穴,
喧已去人群。
筆架沾窗雨,
書簽映隙曛。
蕭蕭千里馬,
個個五花文。

Phiên âm

Dã ốc lưu hàn thuỷ,
Sơn ly đái bạc vân.
Tĩnh ứng liên hổ huyệt,
Huyên dĩ khứ nhân quần.
Bút giá triêm song vũ,
Thư thiêm ánh khích huân.
Tiêu tiêu thiên lý mã,
Cá cá ngũ hoa văn.

Dịch nghĩa

Mái nhà chốn quê nước lạnh tuôn,
Bờ dậu nơi núi vương mây trắng.
Yên lặng thế mà ngay cạnh hang cọp,
Vì tránh ồn ào nên đã lánh xa cõi người.
Giá gác bút bị ướt vì mưa hắt qua cửa sổ,
Thẻ đánh dấu sách nóng lên vì nắng chiếu qua khe.
Ngựa ngàn dặm hí vang,
Con nào cũng năm sắc.

Bản dịch của Phạm Doanh

Mái quê nước lạnh tuôn,
Dậu núi len mây mỏng.
Tránh cõi người vì ồn,
Gần hang cọp mà lặng.
Dàn bút mưa cửa lùa,
Thẻ sách nắng khe nóng.
Cái cái vằn năm mầu,
Ngựa ngàn dặm hí vẳng.
(Năm 767)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Đề Bá đại huynh đệ sơn cư ốc bích kỳ 2